0708-55 66 69

Hälsa - konsultation

Health

Coaching för vem och hur

I en verksamhet kan en oberoende coach spegla tankar, hjälpa till med att komma på lösningar, stötta genomförandet av dem på ett annat sätt än om man är en insider, både som till chef som till en grupp eller en individ i en grupp. Detta kan självklart också tillämpas till enskilda individer i privatlivet.

Coaching kan tillämpas vid ett flertalet olika tillfällen samt bedrivas på olika sätt. Det vanligaste är att man träffas och diskuterar det som är i obalans. Första träffen är alltid gratis. 

Därefter görs en nuläges analys vilket genomskådar samt belyser problemen.

En bedömning görs så att en lämplig åtgärdsplan kan sättas in.

Ex på när detta kan behövas:

  • Räcker inte din tid till idag

  • Känns det som om du själv inte räcker till

  • Funderar du på att byta jobb eller vill du utvecklas på ditt jobb

  • Har du svårt för att fatta viktiga beslut